U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet milieubeheer (week 36 – 4 september)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-    EigenThijs voor het adres:
Dorpsstraat 37A in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het starten van de bedrijfsactiviteiten. EigenThijs exploiteert escaperooms met kleinschalige horeca (frituur en fris) voor de bezoekers van de escaperooms.
-    Maatschap D. van der Eijk voor het adres:
Oosterlandweg 25 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het verlengen van zowel de bestaande rundveestal als de jongveestal. In het verlengde deel van de rundveestal (stal E) wordt een emissiearm huisvestingssysteem gerealiseerd. De dieraantallen worden gewijzigd. 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via telefoonnummer: 088 – 022 50 00.