U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Besluit Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning (week 52 – 24 december)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning en een exploitatievergunning is verleend: 
-      Geinplein 3, 1391 JN in Abcoude verleend op 14 december 2020 (verzenddatum 15 december 2020).

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichtingen Drank- en Horecawetvergunningen zijn verleend: 
-      Dorpsstraat 26, 3648 AH in Wilnis verleend op 14 december 2020 (verzenddatum 15 december 2020);
-    Raadhuisplein 10, 3641 EL in Mijdrecht verleend op 14 december 2020 (verzenddatum 15 december 2020).

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 -29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.