U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 50 – 11 december 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Plaswijk 73 in Vinkeveen De nieuwbouw van een woning Z/20/172288 26-11-2020
Torenlaan 60 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel Z/20/170928 26-11-2020
Rijksstraatweg 45 B1 t/m B20 in Baambrugge Nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw Z/20/168923 27-11-2020
Amstelkade 51 in Wilnis Het uitbreiden en verduurzamen van de woning Z/20/170195 30-11-2020
Burgemeester Padmosweg 88 in Wilnis Het plaatsen van een erker Z/20/169802 02-12-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.