U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 51 – 18 december 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen Het uitbreiden van basisschool 'De Schakel' Z/20/173075 03-12-2020
Arkenpark Mur 8 in Vinkeveen Het bouwen van een nieuwe ark Z/20/164764 03-12-2020
Stationsstraat 60 in Abcoude Het wijzigen van een kozijn op de 2² verdieping en een interne constructieve wijziging Z/20/172982 07-12-2020
Bloemhaven 55 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande dakkamer Z/20/173829 07-12-2020
Bloemhaven 56 in Vinkeveen Het uitbreiden van de bestaande dakkamer Z/20/173830 07-12-2020
Florijn 1 in Mijdrecht Het aanbrengen kozijn Z/20/172160 08-12-2020
Briljant 12 in Mijdrecht Vervangen van gevelkozijn aan de voorzijde Z/20/172281 08-12-2020
Conincksmeer 14 in Vinkeveen Het vergroten van de woonkamer middels inpandige erker Z/20/171843 09-12-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.