U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 52 – 24 december 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 141 D in Vinkeveen Het realiseren van een 2e in-/uitrit Z/20/168243 10-12-2020
Botsholsedijk 1 in Waverveen Het bouwen van een loods en werktuigenberging Z/20/169036 14-12-2020
Spoorzicht 31 Wilnis Plaatsen van een dakkapel Z/20/173090 14-12-2020
Productieweg 38, 40, 42 en 44 in Mijdrecht Herbouwen van een bedrijfspand Z/20/170263 14-12-2020
Gein-Zuid 9 in Abcoude Opnieuw opbouwen van bouwdeel C Z/20/164704 14-12-2020
Muijeveld 81 in Vinkeveen Plaatsen dakopbouw Z/20/169574 15-12-2020
Prins Bernhardlaan 13 t/m 21 Mijdrecht Nieuwbouw van 21 appartementen Z/20/168860 15-12-2020
Rendementsweg 5 in Mijdrecht Plaatsen van een silobehuizing Z/20/167683 16-12-2020
Beemdgras 7 in Wilnis Het vervangen van het kozijn in de voorgevel Z/20/173629 15-12-2020
Omloop 6 in Abcoude (Kavel 155 Land van Winkel in Abcoude) De nieuwbouw van een woning Z/20/172548 15-12-2020
Beukenhof 5 in Abcoude ( kavel 162 Land van Winkel Abcoude) Het oprichten van een woning Z/20/173167 16-12-2020
Donkereind 39 in Wilnis Legalisatie van een bestaande brug Z/20/169858 16-12-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.