U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet Milieubeheer (week 51 – 18 december)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

•    Pluk de dag kwekerij voor het adres:
de Hoef Westzijde 28A in De Hoef. De melding heeft betrekking op de sloop van 2 gebouwen. Hiervoor in de plaats twee nieuwe gebouwen waarvan het gebruik, locatie en omvang nagenoeg gelijk zijn aan de oude situatie.

•    RS-Eleven voor het adres:
Groenlandse kade 30 in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op het:
•    Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
•    Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
•    Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
•    Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
•    Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren.

•    BMD Advies Rijndelta B.V. voor het adres:
Nijverheidsweg 6 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het:
•    Uitbreiden van het aantal koelingen van 2 naar 9 stuks;
•    In plaats van een inhoud van 2000 liter als eerder gemeld heeft de olietank t.b.v. de NSA een inhoud van 1000 liter;
•    Het uitbreiden van het aantal condensors van 7 naar 10 stuks;
•    Het niet langer in gebruik hebben van de eerder gemelde CV-installatie.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-022 50 00.