Besluit alcoholwet- en exploitatievergunning (week 23 - 7 juni 2023)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een gewijzigde exploitatievergunning is verleend: 

  • Rondweg 1B, 3641 SC in Mijdrecht is verleend op 29 mei 2024 (verzenddatum 29 mei 2024).

 
De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 291616.
 
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. U kunt digitaal bezwaar maken via de website gemeente.derondevenen.nl. U kunt ook per brief bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.