Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning (week 19 – 10 mei 2024)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

Niet in behandeling genomen omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vinkenkade 6, Vinkeveen bouwen schuur Z-2023-113950 26-04-2024