Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 36 – 08 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling genomen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Eerste Zijweg 3, 3641PD Mijdrecht Het bouwen van een brug Zaak Z-2023-104253 24-08-2023