Publicatie Verkeersbesluit (week 05 – 2 februari 2024)

Datum van bekendmaking: 2 februari 2024

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod het op Dominee W.A. Willemseplantsoen te Wilnis.

Aanleiding

De gemeente heeft noodzakelijk groenonderhoud uitgevoerd op het Dominee W.A Willemseplantsoen en tegelijkertijd haakse parkeervakken aangelegd. Het in- en uitparkeren van deze vakken vereist de volledige breedte van de rijbaan, waardoor de rijbaan vrij moet zijn van langsgeparkeerde voertuigen. Langsparkeren op de rijbaan beperkt de manoeuvreerruimte voor haaks geparkeerde voertuigen zodanig dat het niet meer mogelijk is om met één eenvoudige manoeuvre het haakse parkeervak te bereiken of te verlaten.


Besluiten

-    het instellen van een verbod op parkeren op het Dominee W.A. Willemseplantsoen t.h.v. huisnummers 2 t/m 10 te Wilnis door het plaatsen van verkeersbord E1 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.