Publicatie Verkeersbesluit (week 18 – 3 mei 2024)

Datum van bekendmaking: 6 januari 2022

Onderwerp: Rectificatie Verkeersbesluit Aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Baambrugge


Aanleiding

De gemeente biedt bewoners en bedrijven de gelegenheid om aanvragen in te dienen voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in openbaar gebied. Na ontvangst van deze verzoeken is er een laadkaart met laadlocaties opgesteld, waarbij specifieke parkeerplaatsen zijn aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen, via verkeersbesluiten. Deze locaties omvatten:

 • Marickenlaan 2 in Wilnis
 • Tuinderlaantje 8 in Vinkeveen
 • Stadhouderlaan 29 in Mijdrecht
 • Dorpsstraat 2 in Baambrugge
 • De Schild 1 in Mijdrecht

Deze specifieke laadpunten zijn opgenomen in de volgende verkeersbesluiten:

 • Gemeenteblad 2022 – 582252
 • Gemeenteblad 2022 – 581726
 • Gemeenteblad 2022 – 582247

In de bijlagen van deze verkeersbesluiten zijn per abuis verkeerde afbeeldingen geplaatst.

Besluiten

Op grond van de in het verkeersbesluit genoemde overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen in de genoemde straten door het plaatsen van het verkeersbord E8c (RVV 1990) en onderbord OB504 (RVV 1990) 

 • Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de de Marickenlaan 2 in Wilnis
 • Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Stadhouderlaan 29 in Mijdrecht
 • Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Dorpsstraat 2 in Baambrugge
 • Twee parkeerplaatsen ten hoogte van De Schild 1 in Mijdrecht
 • Twee parkeerplaatsen ter hoogte van Tuinderslaantje 8 in Vinkeveen.


Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.