Publicatie Verkeersbesluit (week 20 – 13 mei 2024)

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Van Oosterhoutstraat te Abcoude 
Locatie: de Van Oosterhoutstraat ter hoogte van huisnummer 9 in Abcoude

Aanleiding

Er zijn voor het adres Van Oosterhoutstraat ter hoogte van huisnummer 9 in Abcoude meerdere aanvragen gedaan voor het creëren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente wil gehandicapten in staat stellen om een actief en mobiel leven te leiden. 

Besluit

Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur op de Van Oosterhoutstraat ter hoogte van huisnummer 9 in Abcoude, door het plaatsen van een bord E6 met onderbord met de tekst “ma– vr 9.00  – 17.00u, conform   bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.