U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Publicatie verkeersontheffing (week 27 – 9 juli 2021)

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Schenk Papendrecht BV, Burgemeester Keijzerweg 6, 3352 AR Papendrecht, t.b.v. het vervoer van propaan en butaan naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 9 juli 2021).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.