Ruimtelijk kader gemeentehuis ter inzage

Gemeente De Ronde Venen wil een nieuw gemeentehuis bouwen op bedrijventerrein Mijdrecht. Het bouwen van een nieuw gemeentehuis op deze locatie past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. In het Ruimtelijk Kader zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor het nieuwe gemeentehuis op hoofdlijnen onderzocht, afgestemd en vastgelegd. Het Ruimtelijk Kader is de basis voor de verdere uitwerking en de planologische procedure. 

Ontwerp ruimtelijk kader ‘’Nieuwbouw gemeentehuis, De Ronde Venen’’ 

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat met ingang van 27 januari 2024 het ontwerp ruimtelijk kader nieuwbouw gemeentehuis, gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerp ruimtelijk kader is op de volgende manier te raadplegen: 

Reageren          

U kunt uw reactie over het concept Ruimtelijk Kader mailen naar r.groot@derondevenen.nl