Verleende omgevingsvergunningen (week 05 – 02 februari 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Koppeldijk 20, 1391CZ Abcoude Verbouwing van een woonhuis Z-2023-111894 19-01-2024
Wulpenlaan 15, 3645KP Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak Z-2023-111939 24-01-2024
Aalscholver 28, 3641WB Mijdrecht Aanpassing kozijn voorgevel Z-2023-113157 24-01-2024
Baambrugse Zuwe 141F, 3645AE Vinkeveen Wijziging op afgegeven vergunning voor nieuwbouw woning Z-2023-110746 24-01-2024
Groenlandse kade 59a, Vinkeveen Het vervangen van de bestaande steiger door een nieuwe steiger. Z-2023-109634 25-01-2024
Proostdijstraat 20, 1391VA Abcoude Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de gevel Z-2023-109346 25-01-2024
Raadhuisplein 3, 3641EE Mijdrecht Het plaatsen van 3 tenten t.b.v IJsbaan Z-2023-109820 25-01-2024
Arkenpark De Plashoeve 1, 3645AG Vinkeveen Vervangen beschoeiing, plaatsen loopsteiger, houten vlonder en betonvloer. Z-2023-111838 25-01-2024
Abcoude station Bouw verblijfspaviljoen station Abcoude Z-2023-110306 25-01-2024
2e Velddwarsweg 1, 3646AV Waverveen Het bouwen van een bedrijfswoning en het verbouw van de bestaande boerderij Z-2023-111468 25-01-2024
Tussen Dokter Mees ten Oeverlaan en naastgelegen wandelpad, Wilnis Het vervangen van de fiets-en voetgangsbrug door een nieuw (V3230) Z-2023-111705 25-01-2024
Achter Achterbos 9A, 3645CA Vinkeveen Het maken van fundering ten behoeve van de parkeerplaat op eigen terrein Z-2023-111725 25-01-2024
Winkeldijk 20A, 3645AP Vinkeveen Het tijdelijke plaatsen van 6 chalets Z-2023-106480 25-01-2024

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.