Verleende omgevingsvergunningen (week 21 – 24 mei 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
Dokter Koomanstraat 19, Abcoude Plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning Z2024-000267 02-05-2024
Voordijk 41, Abcoude Plaatsen van zonnepanelen Z2024-000220 02-05-2024
Dorpsstraat 28, Baambrugge Plaatsen van zonnepanelen Z2024-000125 06-05-2024
Tuinderslaantje 4, Vinkeveen Aanleggen van houten terras aan de achterkant Z2024-000250 08-05-2024
Dorpsstraat 42, Wilnis Vervangen van kozijnen bij een monument Z2024-000281 08-05-2024
Cornelis Beerninckstraat 36, Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning Z2024-000299 08-05-2024
Cornelis Beerninckstraat 81, Mijdrecht Plaatsen van een dakopbouw op de woning Z2024-000270 15-05-2024
Centaur 41, Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z2024-000256 30-04-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven