Verleende omgevingsvergunningen (week 25 – 21 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
de Hoef Oostzijde 92A, 1426AH de Hoef Gedeeltelijk vernieuwen en uitbreiden landbouwschuur Z-2023-112912 06-06-2024
de Hoef Oostzijde 76, 1426AH de Hoef Het bouwen van een nieuwbouw woning Z-2023-113898 06-06-2024
Nabij Geinplein 3 (perceel: ACD00 A 3415) in Abcoude Het plaatsen van een communicatiemast Z-2023-114027 06-06-2024
Kerkstraat 54, Abcoude Het uitbreiden woning aan de achterzijde Z2024-000463 06-06-2024
Broekzijdselaan 46A, Abcoude Het bouwen van een dakopbouw op de 2e verdieping Z2024-000308 07-06-2024
Kogger tegenover Sterling 4 in Mijdrecht Het kappen van 1 boom Z2024-000456 10-06-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.