Verleende omgevingsvergunningen (week 36 – 08 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Kogger (deel tussen Nobel en Florijn) Tijdelijke plaatsing 15 parkeerplaatsen, deels op voetpad (18-09-2023 t/m 06-11-2023) Z/2023-024249 28-08-2023
Vinkenkade 65 in Vinkeveen Tijdelijke plaatsing kraan (04-10-2023) Z/2023-029520 30-08-2023
Veenweg 162 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing hoogwerker (25-09-2023 t/m 03-11-2023) Z/2023-029745 30-08-2023
Aquamarijn 3 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing container Z/2023-030020 01-09-2023
Achterbos 117 in Vinkeveen Tijdelijke plaatsing container (2-10-2023-t/m 16-10-2023) Z/2023-030013 01-09-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.