Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (week 19 – 10-05-2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd

>19 april 2024

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Hoofdweg 6, Waverveen realiseren van een loods en veestal Z-2023-113952 29 april 2024