Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 03 – 19 januari 2024)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Gein-Zuid 23, 1391JE Abcoude Het realiseren van drie B&B-units Z-2023-110662 05-01-2024