Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 04 – 26 januari 2024)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Proostdijerdwarsweg 24, 3646AM Waverveen Nieuwbouw woning Z-2023-112422 12-01-2024
Holendrecht 6A, 1391VT Abcoude Vergroten woning Z-2023-112448 12-01-2024
Oudhuijzerweg 34, 3648AC Wilnis Verbouwen woonhuis Z-2023-112444 12-01-2024
Dorpsstraat 39, 1396KH Baambrugge Vervangen kozijn, plaatsen zonnepaneel, herstel veranda Z-2023-111274 12-01-2024