Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 05 – 02 februari 2024)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kromme Mijdrecht 43 de Hoef Nieuwbouw vrijstaande woning Z-2023-111470 15-01-2024
Burgemeester Padmosweg 69, 3648BD Wilnis Verharding van het terrein Z-2023-111864 16-01-2024
Dominee Bleekerhof 39, 1391BJ Abcoude Splitsen van woning en uitbreiding in de vorm van een aanbouw Z-2023-112913 23-01-2024