Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 12 – 22 maart 2024)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Wilnisse Zuwe 4, 3648NL Wilnis Nieuwbouw 6 appartementen Z-2023-102750 12 maart 2024
Spoorlaan 1 t/m D, Demmerik 68A t/m D en 70 en 70A in Vinkeveen legalisering 12 appartementen Z-2023-104292 7 maart 2024