Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 13 – 29 maart 2024)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Hoofdweg 6, 3646AX Waverveen Het aanleggen van een nieuwe landbouwontsluitingsdam Z-2023-114427 15-03-2024
Angsteloord 41, 1391EC Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak Z-2023-114226 15-03-2024