Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 36 – 08 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Meerkoetlaan 36, 3645 JN Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw Z-2023-103678 15-08-2023
Vinkenkade 7, 3645 AN Vinkeveen Het aanbrengen van erfverharding Z-2023-103930 29-08-2023