Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 37 – 15 september 2023)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Landzicht 26, 1391XE Abcoude Het plaatsen van 2 dakkapellen en een erker met luifel Z-2023-103347 04-09-2023