Aanpassingen aan de N201

De N201 is een van de drukste provinciale wegen van Utrecht. Al heel lang bestaat de wens om de weg veiliger te maken, en de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. De weg loopt in Mijdrecht vlak langs het dorp, en in Vinkeveen dwars door het dorp. Er zijn veel zijwegen, uitritten en oversteken, wat voor gevaarlijke situaties zorgt en helaas ook ernstige ongevallen. Vorig jaar presenteerde de provincie, een aantal maatregelen, maar hiervoor bleken de kosten erg hoog. Daarop paste de provincie en de gemeente de plannen aan. Op 8 november 2022 stemden Gedeputeerde Staten in met het aangepaste plan met maatregelen. Zij leggen dit plan voor aan Provinciale Staten die er op 14 december 2022 een besluit over nemen.

Wethouder Anja Vijselaar N201  (3)

Overleg met de provincie 

De afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de provincie. Dat heeft ertoe geleid dat de provincie alsnog beide varianten, het verbreden van de huidige bocht en het strekken van de bocht bij Mijdrecht naast elkaar heeft uitgewerkt. Uiteindelijk is toch gekozen voor de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing: het strekken van de bocht. Op 8 november hebben Gedeputeerde Staten van de provincie en burgemeester en wethouders van de gemeente hiertoe besloten.
Wethouder Anja Vijselaar : “ik ben zeer verheugd dat na vele jaren praten en plannen maken nu een plan ligt om de bocht te strekken. Niet alleen is dat beter voor veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Bovendien geeft het de gemeente ook weer ontwikkelmogelijkheden voor wonen en werken en er hoeven geen woningen van inwoners van De Ronde Venen gesloopt te worden.”

Andere maatregelen

Voor het gehele traject van de N201 zijn aanpassingen voorgesteld. Naast de bocht bij Mijdrecht zijn de belangrijkste daarvan het verlengen van de op- en afritten, en het realiseren van een geluidwerende voorziening bij Vinkeveen, het terugbrengen van de maximumsnelheid bij kruisingen tot 60 km/u, in combinatie met plateaus, het realiseren van een parallelweg, het verbreden van het fietspad en het aanbrengen van geleiderails, tussen fietspaden en rijwegen, zowel van Amstelhoek tot aan Mijdrecht als van de Demmerikse brug tot aan Vinkeveen. Een overzicht van alle maatregelen en meer achtergrondinformatie is te vinden op www.toekomstn201.nl.

Het besluit is nog niet definitief 

De besluiten van 8 november 2022 moeten nog worden bekrachtigd door provinciale staten en de gemeenteraad. Die zullen in december 2022 een definitief besluit nemen over het maatregelenpakket. Tot die tijd is het besluit nodig niet definitief. 
Ook zijn er nog grondaankopen en procedures nodig voordat daadwerkelijk met de uitvoering kan worden gestart. Daarom zal uitvoering nog enige tijd op zich laten wachten.