Start werkzaamheden Pastoor Kannelaan

Op 5 augustus starten de werkzaamheden aan de Pastoor Kannelaan. De rijbaan, funderingslagen, beplanting, bomen, het trottoir en de openbare verlichting worden compleet vernieuwd. Daarnaast vervangt Vitens gelijktijdig hun daar aanwezige waterleiding. 

De werkzaamheden duren naar verwachting  tot 15 november. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en aanwonenden kunnen hun woning via de Veenweg/Pieter Joostenlaan, dan wel via de Provinciale weg bereiken. Bewoners en nooddiensten zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden. Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroute geplaatst. Ook de busmaatschappij heeft haar routes aangepast aan de werkzaamheden, Hiervoor is er onder andere een tijdelijke bushalte gemaakt op het parkeerterrein bij de Openbare begraafplaats in Wilnis. Syntus heeft dit verder gecommuniceerd op de website https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/nieuws/werkzaamheden-aan-pastoor-kannelaan-in-wilnis.

De dagelijkse leiding is in handen van:

Ruud van Middelkoop (dagelijks toezicht), telefoon 06-26434331, email r.vanmiddelkoop@derondevenen.nl

en Kamal Abbasi (directievoering), telefoon 0297-291747, email k.abbasi@derondevenen.nl

 

Voor uitgebreidere informatie zie onderstaande bewoners brief en bijbehorende bijlage.

Bewonersbrief start uitvoering Pastoor Kannelaan (pdf)

Bijlage bij bewonersbrief start uitvoering Pastoor Kannelaan (pdf)