Uitnodiging marktconsultatie voor inkoop jeugdhulp ‘verblijf en crisis’

Op vrijdag 13 december wordt er in de Raadzaal een marktconsulatie georganiseerd. Deze consultatie is een voorbereiding op de aanbestedingsprocedure van individuele voorzieningen jeugdhulp met betrekking tot verblijf en crisis. In de marktconsultatie onderzoeken we de gewenste beweging tot afschaling en innovatie, de haalbaarheid en de voor- en nadelen van inkoop via dit perceel jeugdzorg.

Het programma is als volgt:

9.30 uur           ontvangst met koffie en thee

10.00 uur          start plenair deel

12.30 uur          afsluiting

We maken een verslag van de marktconsultatie en publiceren dit ook vanwege de aanbestedingsprocedure. Het verslag zal geen concurrentiegevoelige informatie bevatten. We versturen het conceptverslag vóór publicatie eerst naar de genodigden zodat zij ook het verslag hierop kunnen beoordelen.

Per aanbieder kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Deelname aan de marktconsultatie is vrijblijvend. U ontvangt geen vergoeding voor uw deelname.

Wilt u erbij zijn? Meld u dan per mail aan bij Linda Donker Kaat via: l.donkerkaat@derondevenen.nl. Vermeld bij uw aanmelding in ieder geval de volgende gegevens:

- naam aanbieder/instelling

- naam/namen aanwezige(n), inclusief functie

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Patty de Graaf via: 06-40 38 97 89.

Graag tot 13 december!