Nieuwsberichten november 2019

 • Heeft u Mijnafvalwijzer al?

  23 november 2019

  Gemeente De Ronde Venen stapt per 2020 over op Mijnafvalwijzer. Een handige website en app waarmee je weet wanneer je welk afval aan de straat moet zetten. De gemeente gebruikt al enkele jaren Mijnafvalwijzer en stapt nu definitief over. Mijnafvalwijzer vervangt per 2020 de huidige afvalkalender.

 • Profiteer nu van flinke korting op isolatiemaatregelen

  11 november 2019

  Bespaar met goede woningisolatie honderden euro’s per jaar. Goede isolatie zorgt voor een prettig en comfortabel huis, een lagere energierekening en is beter voor het klimaat. Om onze inwoners te helpen met verduurzaming, organiseert de gemeente een nieuwe groepsaankoop voor vloer- en spouwmuurisolatie. Doel is om in 2040 alle woningen in De Ronde Venen zonder aardgas te verwarmen. De 1e stap richting een duurzame woning is goede isolatie.

 • Gemeente De Ronde Venen en Dokter Bosman

  06 november 2019

  De gemeente is verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, waaronder ook de hulpverlening aan jeugdigen valt. Jeugdigen uit onze regio die hulp nodig hebben, kunnen verwezen worden naar Dokter Bosman. De kwaliteit van de hulpverlening die deze organisatie levert, staat niet ter discussie.

 • Dag van de Ondernemer: Gluren bij de Buren in De Ronde Venen

  11 november 2019

  Op vrijdag 15 november 2019 is de vierde ‘Dag van de Ondernemer’. Een initiatief van MKB-Nederland om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Wethouder Rein Kroon steunt dit initiatief vanuit de gemeente en wil zijn waardering uiten richting alle ondernemers en ondernemende mensen in de gemeente voor hun durf en doorzettingsvermogen én betrokkenheid bij de gemeenschap.

 • Ontwerpateliers voor programma Toekomst N201

  19 november 2019

  Na de eerste serie ontwerpateliers in juli, nodigt de provincie Utrecht omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden opnieuw van harte uit voor een 2e serie ateliers eind november/begin december:

 • Shopping Mijdrecht en gemeente werken verder aan verbetering winkelgebied

  11 november 2019

  Ondernemersvereniging Shopping Mijdrecht en gemeente De Ronde Venen zetten hun samenwerking ter verbetering van het winkelgebied in het centrum voort. Om dit te bekrachtigen zetten wethouder Rein Kroon en voorzitter Daniëlle van Scheppingen hun handtekening onder de uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ). Hiermee gaan zij voor de derde keer de samenwerking aan voor een periode van vijf jaar.

 • Parken en parels in De Ronde Venen hebben nu officieel een naam

  14 november 2019

  De Ronde Venen is een groene gemeente met mooie (recreatieve) plekken, waaronder onze parken. ’t Zwanenpark, het Hugo de Vriespark, het Hertenkamp of het Speelwoud. Iedereen in Vinkeveen, Abcoude, Mijdrecht en Wilnis kent deze parken of deze mooie stukjes groen (groene parels). Officieel hebben de parken en parels geen naam. Daar heeft het college 12 november verandering in gebracht; door de parken en het groen officieel de naam te geven die door de inwoners al jaren werd gebruikt. Dit zijn enkele highlights. Mogelijk breidt zich dit in de toekomst verder uit.

 • Herontwikkeling Twistvliedschool: 50 starterswoningen, een unieke kans voor Mijdrecht

  14 november 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft ingestemd met het voorstel om op de locatie van de Twistvliedschool maximaal 50 starterswoningen te realiseren. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en sluit aan bij de uitkomsten van het woonruimtebehoefteonderzoek. Daaruit bleek onder meer dat er een grote vraag is naar starterswoningen.

 • Waverbrug zwaar beschadigd

  04 november 2019

  De Waverbrug in Waverveen is zwaar beschadigd en kan voorlopig niet worden geopend. Hoogstwaarschijnlijk heeft een vrachtwagen de bocht te ruim genomen waardoor delen van de brug zijn verbogen. Wie de schade heeft veroorzaakt is onbekend. Wij roepen daarom inwoners op die iets hebben gezien zich te melden via T. 0297 29 16 16.

 • Duurzame verbouwplannen? Profiteer van de subsidie ‘groene leges’

  11 november 2019

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Als u duurzaamheidsmaatregelen treft, dan komt u in aanmerking voor de subsidie 'Groene leges'. Voor diverse bouwactiviteiten is een vergunning nodig. Denk aan het bouwen van een schuur of het wijzigen van een monument. U betaalt dan leges voor de omgevingsvergunning. De gemeenteraad heeft een speciale subsidieregeling vastgesteld die korting geeft op de leges als u duurzaamheidsmaatregelen treft.

 • Nieuwe aanlegsteiger in centrum Abcoude

  14 november 2019

  Het centrum van Abcoude krijgt een aanlegsteiger. In 2020 wordt aan de oostkant van de Hulksbrug een steiger aangelegd waar twee tot drie boten kunnen aanmeren. Voor bezoekers die via het Gein of de Angstel het dorp bezoeken, is de aanlegsteiger een prima startpunt om het centrum van Abcoude makkelijk te ontdekken.

 • Ophaalmomenten afval 2020 bekend

  21 november 2019

  De ophaalmomenten van het afval in 2020 zijn al bekend. Er zijn wijzigingen in de ophaalmomenten van het gft- en pmd-afval. Kijk op de website of app van Mijnafvalwijzer om te zien wat dit voor uw straat betekent.

 • Nieuwe website voor gemeente De Ronde Venen

  30 januari 2020

  Gemeente De Ronde Venen heeft een nieuwe website. De nieuwe website is gebruiksvriendelijk en toegankelijk. De website wordt voortdurend verbeterd met de mening van bezoekers en analyses over het gebruik van de website.

 • Kinder-inloopmiddag over natuurspeelplaats op 27 november

  30 januari 2020

  Woensdagmiddag 27 november 2019 organiseren provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer een speciale kinder-inloopmiddag. Tijdens deze inloopmiddag kunnen de kinderen uit Vinkeveen en Wilnis (en hun ouders) vertellen wat hun wensen zijn voor de natuurspeelplaats die onderdeel wordt van het project Natuurontwikkeling in Marickenland. Alle ideeën worden zoveel mogelijk verwerkt in het uiteindelijke ontwerp van de natuurspeelplaats.

 • Jonge helden krijgen extra waardering voor de goede zorgen

  23 november 2019

  “Mantelzorg is langdurige zorg die vaak je leven beheerst. Maar het is ook je zorgen maken over een langdurig ziek familielid. Dat is heel zwaar. Zeker als de mantelzorger daarnaast nog naar school gaat, een eerste studie volgt of een baan heeft. Dan is het bijna niet te doen. De inzet van jongeren is vaak groot, maar ook verborgen. Wij zien ze als jonge helden.” Zo vertelt wethouder Alberta Schuurs.

 • Gemeenten Zuid-Holland en Utrecht in gesprek met Schiphol

  11 november 2019

  De CEO van Schiphol, Dick Benschop heeft vrijdagmiddag 1 november gesproken met bestuurders uit Zuid-Holland en Utrecht. Deze gemeenten, die wat verder uit het blikveld van Schiphol liggen, ondervinden de laatste jaren steeds meer overlast van het vliegverkeer. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete heeft Schiphol daarom uitgenodigd om de zorgen en klachten over het vliegverkeer te bespreken met wethouders uit de regio. De bestuurders onderkennen het economisch belang van Schiphol, maar vinden dat dit niet meer in evenwicht is met de hinder voor omwonenden. Tijdens dit gesprek vroegen wethouders en gedeputeerde aandacht voor extra hinderbeperkende maatregelen, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.