Duurzame verbouwplannen? Profiteer van de subsidie ‘groene leges’

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Als u duurzaamheidsmaatregelen treft, dan komt u in aanmerking voor de subsidie 'Groene leges'. Voor diverse bouwactiviteiten is een vergunning nodig. Denk aan het bouwen van een schuur of het wijzigen van een monument. U betaalt dan leges voor de omgevingsvergunning. De gemeenteraad heeft een speciale subsidieregeling vastgesteld die korting geeft op de leges als u duurzaamheidsmaatregelen treft.

Duurzaamheidsmaatregelen zijn heel verschillend

Er zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen die inwoners kunnen uitvoeren. Denk aan het isoleren van bestaande panden, het plaatsen van zonnepanelen op daken of aan gevels in een beschermd dorpsgezicht, het aanbrengen van een begroeid dak, een buitenunit voor een warmtepomp of voor het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler. Voor deze bouwactiviteiten kunt u aanspraak maken op de ‘groene leges’.

Duurzame stimuleringssubsidie ‘groene leges’ voor inwoners en vrijwilligersorganisaties

De groene leges zijn bedoeld voor inwoners die duurzame maatregelen aan hun huis willen uitvoeren. Ook vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente De Ronde Venen komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, kerken en buurtverenigingen die duurzame maatregelen aan hun verenigingsgebouw, dorpshuis, kerk of clubhuis willen uitvoeren.

Korting op (ver)bouwplannen

Bij een omgevingsvergunning voor een bouwaanvraag brengt de gemeente een basisbedrag voor de leges van € 228 in rekening. Dit bedrag wordt verhoogd met 4% van de bouwkosten. De subsidie 'groene leges' wordt alleen verrekend op de duurzame (ver)bouwkosten. Per aanvraag is de maximale teruggave € 2.700.

Aanvragen van de korting

Wilt u gebruik maken van de korting op de leges? Ga dan naar www.derondevenen.nl/groene-leges en vul het aanvraagformulier ‘Groene Leges’ in. De regeling geldt tot 31 december 2020.