Gemeente De Ronde Venen en Dokter Bosman

De gemeente is verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, waaronder ook de hulpverlening aan jeugdigen valt. Jeugdigen uit onze regio die hulp nodig hebben, kunnen verwezen worden naar Dokter Bosman. De kwaliteit van de hulpverlening die deze organisatie levert, staat niet ter discussie.

Onlangs zijn in de media berichten verschenen dat Dokter Bosman financiƫle problemen heeft. Ook de gemeente heeft een bedrag te goed van deze organisatie. Op dit moment vinden gesprekken plaats met verschillende partijen om een oplossing te vinden voor de financiƫle problemen van Dokter Bosman. Inkoopbureau Utrecht West houdt namens de betrokken gemeenten vinger aan de pols. Het gaat om een goede kwaliteit van hulpverlening nu en in de toekomst en om een goede besteding van gemeenschapsgeld.