Ontwerpateliers voor programma Toekomst N201

Na de eerste serie ontwerpateliers in juli, nodigt de provincie Utrecht omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden opnieuw van harte uit voor een 2e serie ateliers eind november/begin december:

  • Dinsdag 26 november 2019 Mijdrecht, hotel Mijdrecht, Provincialeweg 3, Mijdrecht
  • Donderdag 28 november 2019 Vinkeveen, Vinkeveen Haven, Herenweg 144, Vinkeveen
  • Maandag 2 december 2019 Vreeland, dorpshuis Vreeland, Fetha 16, Vreeland
  • Dinsdag 3 december Loenersloot, Montessorischool in Loenersloot, Hollandstraat 25, Loenersloot

Alle ateliers kennen een middagdeel (15:30-17:30 uur) en een avonddeel (19:00-21:00 uur). Alleen in Loenersloot starten we in de middag iets later, om 16:00 uur. Middag- en avonddeel zijn identiek zodat u een voor u geschikt inloopmoment kunt kiezen.

Programma

In deze tweede serie ontwerpateliers worden de nieuwe en/of bijgestelde ontwerpen van de kruispunten getoond die zijn gemaakt aan de hand van de ingekomen reacties en voortschrijdende inzichten. De reacties hierop, worden opnieuw verzameld en verwerkt.

Waar in de eerste ontwerpateliers het accent vooral lag op wegaanpassingen, is er in de tweede serie veel aandacht voor alles wat de leefbaarheid raakt zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur, landschap en klimaat. En voor aanvullende maatregelen (bouwstenen) zoals een beter openbaar vervoer en betere fietsverbindingen en -voorzieningen.

U kunt vrijblijvend binnenlopen, maar ook meedoen aan een themasessie leefbaarheid. Deze starten om 16:30 uur in de middag (om 17:00 uur in Loenersloot) en om 20:00 uur in de avond en duren maximaal één uur.

Reageren tot en met 17 januari 2020

Vanaf 4 december 2019 zijn de getoonde ontwerpen ook te raadplegen op www.toekomstn201.nl

U kunt dan nog tot en met 17 januari 2020 reageren.

Meer (achtergrond)informatie over het programma Toekomst N201 is te vinden op www.toekomstn201.nl Daar zijn ook alle reacties te vinden op de eerste schetsontwerpen die van de knelpunten zijn gemaakt.