Behoefte aan meer zichtbaarheid van LHBTI’s in De Ronde Venen

In de regenboogweek hebben wethouders Alberta Schuurs en Rein Kroon de vlag in de vlaggenstokhouder gestoken samen met inwoner Henri van Poll. Het huis van de inwoner, die recent in onze gemeente is komen wonen, krijgt hiermee letterlijk kleur.

“De sociale acceptatie van LHBTI’s heeft nog een lange weg te gaan. Niemand heeft het recht om over de liefde te oordelen. Zichtbaarheid is het enige vredelievende wapen dat we hebben om te laten zien wie we zijn. Daarom sta ik hier en hijs ik de regenboogvlag.” Zo vertelt inwoner Henri van Poll.

Wethouder Alberta Schuurs haakt daarop in: “Het is van belang zichtbaarheid te geven aan de inclusieve samenleving. Dit betekent een gemeente waarin iedereen, ongeacht afkomst, gender, seksuele voorkeur of welke grond dan ook, kan meedoen. De komende periode gaan we als gemeente aan de slag om verder invulling te geven aan het bevorderen van acceptatie en de bestrijding van discriminatie. Deze invulling krijgt vorm in een actieplan.

Samen met de aanwezigen, waaronder inwoner Henri van Poll, is bij de regenboogbijeenkomst van vorige maand besproken welke acties nodig zijn om inclusiever te zijn voor  lesbische, homo-, bi-, trans- en intersekse inwoners. De onzichtbaarheid van LHBTI’s in De Ronde Venen en het gebrek aan informatie kwam aan de orde. Voor de gemeente wordt een faciliterende rol gezien net als een rol in de informatieverstrekking. Dit vraagt om concrete acties. Zo wordt er gewerkt aan een webpagina waar informatie te vinden is over LHBTI-thema’s, activiteiten en relevante organisatie.

Verdere acties om De Ronde Venen kleur te geven

Inwoners die niet aanwezig waren bij de regenboogbijeenkomst maar wel de gemeente kleur willen geven, horen wij graag. Neem contact op met communicatie@derondevenen.nl om ervaringen te delen en mee te denken over welke acties nodig zijn.

Behoefte aan meer zichtbaarheid van LHBTI’s in De Ronde Venen