U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Updates over het coronavirus

Lees hier de laatste updates over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Ziet u situaties die niet passen binnen de coronamaatregelen?

Laat het ons weten! Stuur een mail naar boa@derondevenen.nl. U ontvangt (uiterlijk) binnen 24 uur antwoord. Bel alleen in spoedeisende gevallen 112. 

Belangrijkste wijzigingen per 13 oktober

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

201013_gedeeltelijke-lockdown-png-v2

Belangrijkste wijzigingen per 1 oktober

Vanaf vandaag geldt het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. Alle actuele informatie over dit advies vindt u op de website van Rijksoverheid.

Belangrijkste wijzigingen per 29 september

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening. Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt. Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke maatregelen.

49DED167-D205-4F57-9DB1-DB8FDB3F487C

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen, zodat we strengere maatregelen en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen.

Meer informatie via de website van Rijksoverheid.

Belangrijkste wijzigingen per 27 september

Vanaf zondag 27 september 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening. De noodverordening is een regionale vertaling van landelijke maatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft ook aanvullende maatregelen genomen.

Deze noodverordening heeft enkele aanvullingen ten opzichte van de vorige noodverordening:
•Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de groepen waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt;
•Ter verduidelijking is toegevoegd dat ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs allemaal om 01.00 uur 's nachts dicht moeten.

Verder geldt: 
Samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats moeten voortaan worden gemeld bij de gemeente waar ze plaatsvinden. Dit doet u met een meldingsformulier

Melding bijeenkomst

Vanwege het coronavirus is het vanaf 20 september 18.00 uur verplicht om samenkomsten met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Dit kunt u eenvoudig doen door een online formulier in te vullen op de website van Gemeente Utrecht.

In het formulier vindt u ook de optie 'keuze voor gemeente'. Door hier 'De Ronde Venen' aan te klikken, komt uw melding vanzelf bij ons terecht.  

Belangrijkste wijzingingen vanaf 20 september

Vanaf zondag 20 september geldt een nieuwe noodverordering. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Vanaf zondag 20 september 18.00 uur gelden extra maatregelen. In de horeca moet vanaf 24.00 uur de muziek uit en het volle licht aan. Er mogen dan geen nieuwe mensen meer naar binnen. De zaken moeten om 01.00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen. Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Voor georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimtes (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden) geldt een meldplicht. 

Verder gelden in de regio Utrecht deze aanvullende maatregelen.

Maatregelen per 27 september

Lees alle maatregelen op de website van Rijksoverheid. 

Belangrijkste wijzingingen vanaf 17 september

Vanaf donderdag 17 september geldt een nieuwe noodverordening. Van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen. Hierin staat de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer.

Belangrijkste wijzingingen vanaf 21 augustus

Vanaf vrijdag 21 augustus geldt een nieuwe noodverordening. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen opgenomen voor studie- en studenten- en studentensportverenigingen, horeca en onderwijs.

Activiteiten studenten

Studieverenigingen, studentenverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen introductieactiviteiten organiseren voor zover deze gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Kleinschalige fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.

Verder blijven de basisregels van kracht: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om het aantal mensen dat u in uw huis, tuin of op het balkon ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Belangrijkste wijzingingen vanaf 18 augustus

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Dat willen we voorkomen. Daarom worden enkele landelijke maatregelen aangescherpt.

Lees de belangrijkste wijzigingen op de website van Rijksoverheid. 

Maatregelen 25 september 2020

Belangrijkste wijzigingen vanaf 6 augustus

Het aantal mensen dat is besmet met het coronavirus neemt de laatste weken toe. Donderdag 6 augustus kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge extra maatregelen aan om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar het baart zorgen dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de nieuwe uitbraken. Als we het tij niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Het kabinet heeft daarom besloten een paar afspraken te verscherpen en gemeente te steunen bij het nemen van lokale maatregelen. Zo houden we corona onder controle.

De belangrijkste maatregelen blijven: 
-    Houd 1,5 meter afstand, binnen en buiten
-    Vermijd drukke plekken
-    Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
-    Werk zoveel mogelijk thuis
-    Was vaak je handen

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

In verband met de aangescherpte maatregelen geldt vanaf 8 augustus een nieuwe noodverordening

Belangrijkste wijzigingen per 15 juli

Per 15 juli is de nieuwe noodverordening van kracht.

Belangrijkste wijzigingen per 1 juli: 1,5 meter blijft de norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Lees meer over de nieuwe regels per 1 juli 2020 op Rijksoverheid.nl.

Belangijkste wijzigingen per 15 juni 

 • De voorzieningen op campings en vakantieparken zijn weer open. 
 • Praktijklessen en toetsen op het MBO zijn toegestaan.
 • Tentamens en praktijklessen hoger onderwijs zijn toegestaan.

Vakantie en reizen

Kijk voor de actuele regels rond vakantie en reizen op de website van Rijksoverheid.nl

Onderwijs en kinderopvang

De scholen en kinderopvang gaan stap voor stap open. Alle actuele informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Belangrijkste wijzigingen vanaf 15 juni

Belangrijkste wijzigingen per 1 juni

Publieke ruimte (parken, pleinen en op straat)

Samenkomst in de publieke ruimte zijn per 1 juni toegestaan. Dit betekent dat inwoners met elkaar kunnen afspreken in het park om bijvoorbeeld te picknicken of bij te praten. Wel geldt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Uitzondering op deze regel is dat leden van een gezamenlijke huishouding deze afstand niet hoeven te houden.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 •    Binnen een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 •    Bezoekers moeten reserveren;
 •    Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 •    Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Cultuur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 mensen in het publiek per zaal/ruimte;
 • bezoekers moeten vooraf reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Sanitair

Gemeenschappelijke toiletten in parken, op stranden bij natuurgebieden en jachthavens mogen weer open. Bij jachthavens moeten wel de gemeenschappelijke douche- en wasvoorzieningen dicht blijven.

Onderwijs en kinderopvang

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

-    De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en gaat ook per 8 juni weer open.
-    Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

Openbaar vervoer

 • in tram, bus en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Actuele routekaart vanaf 1 juni

Stap voor stap meer ruimte vanaf 11 mei 

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

Lees meer over drukte vermijden

Wat houdt dit in? 

Vanaf 11 mei gelden de onderstaande versoepelingen en voorwaarden: 

Scholen 

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enzovoort), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enzovoort).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

COL-regeling opengesteld 

Op woensdag 29 april werd door het ministerie van Economische zaken de Corona Overbruggingsregeling (COL-regeling) opengesteld. Deze steunregeling is speciaal bedoeld voor ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen. Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld.

Lees meer over de COL-regeling

Maatregelen verlengd tot 19 mei - Voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren 

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. ‬ 

Lees meer over de verlengde maatregelen

Wijzigingen papierinzamelingen in april

In de maand april wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor is het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.

De nieuwe ophaaldata

Nieuwe ophaaldata papier in paril
Kern Oude datum Nieuwe datum
Mijdrecht Zaterdag 4 april Donderdag 9 april
Abcoude PIUS Dinsdag 7 april Donderdag 16 april
Abcoude HVA, Baambrugge, Amstelhoek, De Hoef Zaterdag 11 april Donderdag 16 april
Wilnis Zaterdag 18 april Donderdag 23 april
Vinkeveen Zaterdag 25 april Woensdag 29 april

Papierinzameling buitengebied ongewijzigd

In het buitengebied wordt het papier al ingezameld door Remondis. Voor dit gebied gelden daarom geen wijzigingen in de ophaalmomenten.

Zorg ervoor dat uw container vóór 7.30 uur buiten staat

De medewerkers van Remondis hebben andere tijdsschema's dan de vrijwilligers. Zorg er daarom voor dat uw container vóór 7.30 uur aan de straat staat.

De app Afvalwijzer is bijgewerkt met de nieuwe data

Gebruikers van de app Afvalwijzer moeten even de app opnieuw opstarten. De nieuwe ophaaldata zijn hierin verwerkt. Via de app blijft u zo op de hoogte van het juiste ophaalmoment. De gratis app Afvalwijzer kunt u via de App Store of Play Store of downloaden.

Gemeentehuis De Ronde Venen vanaf donderdag 2 april alleen in de ochtenden open

Gemeente De Ronde Venen past de openingstijden van het gemeentehuis aan. Vanaf donderdag 2 april is het gemeentehuis in Mijdrecht op doordeweekse dagen tot 12.30 uur open. Alleen bezoekers met een afspraak kunnen op het gemeentehuis langskomen. Telefonisch blijft de gemeente op de gebruikelijke openingstijden bereikbaar. De openingstijden van de afvalbrengstations veranderen ook niet.

Lees meer over de openstelling

Maatregelen verlengd tot dinsdag 28 april

De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

Lees meer over de verlenging van 28 april 

Consultatiebureau Mijdrecht tijdelijk naar Vinkeveen

Het consultatiebureau van GGD regio Utrecht in Mijdrecht verplaatst vanaf 30 maart tijdelijk naar Vinkeveen. Het tijdelijke adres in Vinkeveen is Scholeksterlaan 2. Ouders en verzorgers die al een afspraak hebben, kunnen op hetzelfde tijdstip en datum terecht op dit adres. Inloopspreekuren gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door.

Het consultatiebureau wordt verplaatst omdat het gebouw in Mijdrecht vanwege de uitbraak van het coronavirus voor andere doeleinden wordt gebruikt. Heeft u vragen over vaccinaties of het opvoeden en opgroeien van uw kind? Neem dan contact op met GGD regio Utrecht via 033-460 00 46.

Aangescherpte maatregelen vanaf 23 maart 2020

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees meer over de maatregelen vanaf 23 maart

Geen cijfers meer over besmettingen coronavirus in de regio

GGD Regio Utrecht heeft aangegeven vanaf maandag 23 maart niet meer het aantal nieuwe besmettingen in de regio te delen. Zij geven hierbij aan:

 

"Sinds het aangepaste testbeleid zijn deze getallen geen goede graadmeter voor het totale aantal besmettingen."

 

Lees verder op de website van GGD Regio Utrecht

Markten in De Ronde Venen gaan door in aangepaste vorm

Vanaf woensdag 25 maart gelden voor de markt in Abcoude en Mijdrecht de volgende instructies:

1. De kramen moeten verspreid over de markt worden opgesteld. Zo is het mogelijk de drukte te spreiden. En kan iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden op de markt.

2. Marktkramen met non-food gaan dicht. Er is alleen verkoop van etenswaren (en drinken) toegestaan. Dit is om voldoende afstand tussen de kramen te houden.

3. Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie, mag niet ter plaatse worden gegeten/gedronken. U mag het alleen afhalen en op een andere plek eten/drinken.

4. Zit- of staan-mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.

Gemeentelijke sportaccommodaties zijn dicht

De sporthallen in De Ronde Venen zijn gesloten tot en met maandag 6 april. Ook de sportvelden zijn gesloten. Dit geldt voor alle gebruik. Er mag dus niet op de velden worden gesport.

Een brief van burgemeester Maarten Divendal aan alle kinderen uit de Ronde Venen

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Burgemeester Maarten Divendal heeft daarom aan alle kinderen uit De Ronde Venen een brief geschreven waarin duidelijker uitgelegd wordt hoe je met het coronavirus om kunt gaan.

Lees de brief van de burgemeester hier

Bezorgen en afhalen maaltijden blijft mogelijk, maar vermijd drukte

De Rijksoverheid schrijft over het bezorgen en afhalen van maaltijden:

"Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Het kabinet bekijkt of restaurants zonder afhaalmogelijkheid toch toestemming kunnen krijgen om zo’n voorziening te openen. Nu is daarvoor een vergunning nodig."

Lees meer over regelingen voor ondernemers

Maatregelen vanaf 15 maart 2020

Het kabinet heeft op 15 maart een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De maatregelen gelden tot en met dinsdag 28 april. 

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met dinsdag 28 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders met cruciale beroepsgroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 28 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 26 april. 
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Lees het volledige bericht over de maatregelen vanaf 15 maart

Maatregelen voor ondernemers

Verruiming BMKB-regeling vanwege het coronavirus

Er komt een verruiming van de BMKB-regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet..

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. 

Lees verder over de verruiming BMKB

Lees meer over de maatregelen voor ondernemers

Lees meer op de website van de KvK

Aantal besmettingen met het coronavirus in De Ronde Venen

Tot 23 maart zijn in gemeente De Ronde Venen zes besmettingen van het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.

 • Maandag 23 maart is er 1 besmetting gemeld: 1 persoon uit Mijdrecht.
 • Zondag 22 maart zijn er 2 besmettingen gemeld: 1 in Mijdrecht en 1 in Abcoude.
 • Vrijdag 20 maart werd een besmetting in Mijdrecht gemeld, en zondag 15 maart werd bij 2 inwoners het coronavirus vastgesteld. Het ging hier om 1 inwoner uit Abcoude en 1 uit Mijdrecht. De twee personen verblijven in thuisisolatie.

Lees meer over besmettingen in De Ronde Venen