Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Vanaf maandag 1 juni 12.00 is een nieuwe noodverordening van kracht. Tot die tijd geldt de noodverordening van 11 mei. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Op de website van de VRU staat een uitgebreide toelichting. Ook heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen. Op de website van de VRU vindt u ook de andere geldende aanwijzingsbesluiten.

Routekaart vanaf 1 juni

De maatregelen gelden voor het hele land. 

Bekijk maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus op Rijksoverheid.nl

Noodverordening 11 mei 

Vanaf maandag 11 mei is een nieuwe noodverordening van kracht. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen. Op de website van de VRU staat een uitgebreide toelichting. Ook is op 13 mei een nieuw aanwijzingsbesluit 'uitzondering markten' vastgesteld. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om weer non-food kramen op de markten toe te staan. Hier vindt u het aanwijzingsbesluit uitzondering markten.  

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. In de nieuwe verordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft van belang: houd 1,5 meter afstand en leef de huidige hygiëneregels na. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat daarbij het coronavirus onder controle wordt gehouden. 

Basisregels:

- Houd 1,5 meter afstand
- Vermijd drukte
- Werk zoveel mogelijk thuis
- Was vaak je handen
- Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Maatregelen

•    Alle evenementen zijn verboden tot 1 september 2020.
•    Het is verboden om met een groep van 3 personen of meer op straat en in openbare gebouwen te zijn als je dichter op elkaar bent dan 1,5 meter.
•    Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar) met meer samenspelen onder toezicht van een ouder/verzorger.
•    Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen. Lees meer over het kabinetsbesluit. Er wordt alleen bezoek toegelaten als een patiënt in stervensfase verkeert.
•    Alle eet- en drinkgelegenheden, casino’s, coffeeshops en speelhallen moeten zijn gesloten In alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops kan alleen nog worden afgehaald.
•    Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en escort services moeten zijn gesloten.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.