Gemeenteraad en corona

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken zijn werkzaamheden gewoon voortgezet. Door de coronacrisis gebeurde dat in aangepaste vorm. Vragen over voorstellen zijn schriftelijk afgehandeld en het presidium (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd en waar onder andere de vergaderprocedure wordt besproken) is verschillende keren digitaal bijeen geweest.

Volgende week vindt er, voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis, een raadsvergadering plaats. Dit gebeurt op een andere wijze dan gebruikelijk. Hierover zijn afspraken gemaakt in het presidium. De vergadering is via de gemeentelijke website te bekijken. Inwoners kunnen de vergadering niet fysiek bijwonen.

Raad komt niet fysiek bij elkaar

Omdat vanwege de coronamaatregelen de gemeenteraad fysiek niet bijeen kan komen, stelt burgemeester Divendal, voorzitter van de gemeenteraad, in gezelschap van de griffier, dinsdag 21 april vast dat het aantal raadsleden om te kunnen vergaderen (het quorum) niet aanwezig is. Meteen daarna schrijft hij een nieuwe vergadering van de gemeenteraad uit voor donderdag 23 april.

Op agenda alleen akkoordstukken

Donderdag 23 april wordt de raad vertegenwoordigd door een raadslid vanuit de coalitie (Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter CDA) en een raadslid vanuit de niet-coalitiepartijen (Wim Stam, fractievoorzitter CU/SGP). Op de agenda staan zogenaamde akkoordstukken, voorstellen waarmee de gemeenteraad kan instemmen zonder daarover opnieuw te debatteren. Vragen die er waren zijn schriftelijk beantwoord. Beide vergaderingen zijn via de gemeentelijke website te bekijken en beginnen om 19.30 uur. De agenda en stukken zijn te bekijken via de gemeentelijke website.