Kunt u één uur per week huiswerkbegeleiding geven?

Jongerenwerk De Ronde Venen is op zoek naar vrijwilligers die scholieren helpen met de lesstof.

Juist in deze ongewone tijden is het belangrijk dat jongeren hun schoolopleiding goed kunnen blijven volgen. “Eén uur huiswerkbegeleiding per week vinden wij al fantastisch”, zegt jongerenwerker Christiaan Zijl.

Het Jongerenwerk verzorgt sinds juli 2018 huiswerkbegeleiding onder de naam ‘De Inhaalslag’, bestemd voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. Nog voor het coronavirus werd aan dertig leerlingen per week of om de week huiswerkbegeleiding gegeven door vrijwilligers en stagiaires van het Jongerenwerk. Dit vond plaats in de bibliotheek in Mijdrecht en op de locatie van het Jongerenwerk (De Trekvogel).
Vanwege het coronavirus is het Jongerenwerk nu bezig de huiswerkbegeleiding online vorm te geven. Het heeft daarvoor behoefte aan extra vrijwilligers. Bovendien zijn er plannen om de doelgroep uit te breiden naar middelbare scholieren.

‘Fantastisch’

Jongerenwerker Christiaan Zijl: “Het hoeft niet veel tijd te kosten. Als iemand één uur per week huiswerkbegeleiding kan geven met videobellen, vinden wij dat al fantastisch. Waarin en op welk niveau iemand huiswerkbegeleiding geeft, bepalen we samen met de vrijwilliger. We beginnen altijd met een startgesprek. Daarna maken we een match met een scholier.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Christiaan Zijl.