Veelgestelde vragen over bomenkap

Bij de gemeente komen regelmatig vragen binnen over het kappen van bomen. Pas na een grondige afweging geven wij toestemming voor de kap. Uiteraard geven we graag inzicht in onze redenen om dat toe te staan.

Waar let de gemeente op bij het kappen van een boom?

Voordat we een boom kappen, toetsen we de boom op drie aspecten; veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Graafwerkzaamheden en ophoging van grond rondom de boom kunnen ervoor zorgen dat een boom instabiel wordt of last van takbreuk krijgt. Dit zorgt voor onveilige situaties waarbij we overgaan tot kap. Staat de boom in verharding en groeit hij daardoor slecht, dan is de plek niet duurzaam, waardoor de boom niet lang leeft. Ook dan kunnen we besluiten om de boom weg te halen. Ten slotte kunnen ziekten ervoor zorgen dat een boom niet gezond is, waardoor we besluiten de boom te kappen om onveilige situaties te voorkomen.

Kapt de gemeente gezonde bomen?

Bomen zijn in het verleden op verkeerde plekken geplaatst, hierdoor hebben ze een te kleine groeiplek gekregen of staan ze boven op kabels en leidingen. Bij vervanging van het riool of kabelwerk is een boom vaak onherstelbaar beschadigd. De boom is niet meer veilig en daarom kappen we de boom.

Wanneer vraag ik een kapvergunning aan?

Voor alle gemeentelijke bomen is een kapvergunning nodig. Dit betekent dat u voor de boom in uw eigen tuin geen kapvergunning hoeft aan te vragen. Tenzij de boom in uw tuin op de waardevollebomenlijst staat, dan is een kapvergunning verplicht. De aanvraag en de verlening van de kapvergunning publiceert de gemeente op de gemeentepagina in De Groene Venen.

Snoeien en/of kappen in het broedseizoen, mag dat?

Alle vogels die van nature voorkomen in Nederland, zoals onder andere de mus, de merel en de verschillende meesjes, zijn beschermd. Ook de nesten van deze vogels zijn tijdens de broedperiode beschermd. Het beschadigen van de nesten van deze vogels is daarom niet toegestaan. Voor het broedseizoen staat geen vaste periode. Veel vogelsoorten broeden in de periode maart tot en met juli. Het snoeien of kappen van een boom mag dus niet in deze periode. Maar ook buiten deze periode is het goed om te kijken of er een nest in de boom zit.

Bomen snoeien/toppen

Snoeit de gemeente bomen?

De gemeente snoeit alleen dode takken uit de bomen en takken van gemeentelijke bomen die over uw erfgrens komen. De boom een stuk terugsnoeien of ‘toppen’ heeft geen zin, de boom maakt dan binnen afzienbare tijd weer nieuwe takken. Deze takken breken ook nog eens makkelijker af, waardoor een onveilige situatie ontstaat. Dus doet de gemeente dit niet.

Herplant bomen

Plant de gemeente voor elke gekapte boom een boom terug?

Het uitgangspunt is dat de gemeente voor elke gekapte boom een boom terugplant. Dit is echter niet altijd op dezelfde plek, omdat de standplaats niet goed is of omdat er kabels en leidingen in de grond zitten. Op dijken en waterkeringen mogen wij geen bomen terugplanten. Dan zoekt de gemeente een andere plek voor de boom.

Overlast van bomen

Kapt de gemeente bomen als deze overlast geven?

Blaadjes in de tuin of vogelpoep op de auto die onder de boom stond. Dat is vervelend, maar geen reden voor de gemeente om de boom te kappen. Alleen in extreme gevallen kapt de gemeente bomen die overlast geven. Dit is bijvoorbeeld als een boom zo dicht op een woning staat en er zoveel schaduw is dat de gevel van de woning nat blijft en daardoor een groene aanslag ontstaat.

Er groeien boomwortels van een boom, die bij de buren staat/die van de gemeente is, in mijn tuin. Mag ik deze wortels zelf weghalen?

U mag de wortels zelf weghalen, maar de boom mag niet dood gaan of omvallen door de verwijderde wortels. We raden wel aan om uw buurman of buurvrouw even te laten weten dat u last hebt van de wortels en deze weg wilt halen. Als het om een boom van de gemeente gaat die met de wortels in uw tuin groeien, mag u deze ook weghalen. Ook wij horen het graag als u dit doet. We kunnen dan controleren of de boom nog stabiel is.

Bomen en zonnepanelen

Ik wil graag zonnepanelen op mijn dak, maar er staat een boom van de gemeente vlakbij die voor schaduw zorgt. Kan de gemeente deze boom kappen?

De gemeente kapt geen bomen voor zonnepanelen. Ook toppen we geen bomen om eventuele schaduw weg te nemen. Wij vinden bomen ook heel belangrijk; ze nemen namelijk CO2 op. Wel willen we graag dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen in het verduurzamen van onze leefomgeving. U kunt als u bijvoorbeeld te veel schaduw ondervindt van bomen, daarom wel investeren in zonnepanelen op een ander dak. Zon op De Ronde Venen is een coöperatie die dit aanbiedt binnen onze gemeente. Meer informatie vindt u op www.zonopderondevenen.nl