Toezicht op illegale asbestsaneringen in De Ronde Venen

Voor het (laten) verwijderen van asbest(daken) is toestemming nodig van de gemeente en het is belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. De omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) houdt hier toezicht op in opdracht van de gemeente De Ronde Venen.

In de maand juni ontdekte de ODRU op vijf locaties in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, illegale sanering van asbesthoudend materiaal. Dit aan de hand van een verdachte stroom afgevoerd asbesthoudend afval, afkomstig van de locatie.

Afvalverwerkers moeten al het afval dat zij verwerken registreren in het landelijk meldpunt afval. Ze registreren bijvoorbeeld afvalsoort, het aantal kilo’s en waar het afval vandaan komt. De ODRU heeft inzicht in deze gegevens en kan zo zien op welke locaties er asbest is afgevoerd maar geen sloopmelding is ingediend.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de ODRU heeft op alle bezochte locaties proces verbaal opgemaakt waaruit een boete volgt. Een dergelijke boete kan oplopen tot duizenden euro’s.

Legaal saneren van asbest

Voor het saneren van asbest moet altijd een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente via het Omgevingsloket. In de meeste gevallen mag het asbest niet zelf verwijderd worden maar moet dit door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf gebeuren. Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden minder dan 35m2 asbest wel zelf verwijderen. Meer informatie hierover is te vinden op www.asbestdakenopnul.nl