Nieuwsberichten februari 2020

 • Een idee voor betere verkeersituatie in Vinkeveen

  05 februari 2020

  De Dorpsvisie Vinkeveen uit 2014 heeft 2 belangrijke doelen: de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. De uitwerking liep tot nu toe vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Verschillende alternatieven zijn de afgelopen jaren onderzocht en afgevallen. Nu ligt er een nieuw idee dat de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan verbetert, de leefbaarheid vergroot én past bij de plannen van de provincie voor een veiligere aansluiting van Vinkeveen op de N201.

 • Hang afvalzakken niet te vroeg buiten

  04 februari 2020

  We zien nu nog te vaak dat het afval al veel eerder aan de straat wordt gezet. Dat geeft een rommelig straatbeeld. De afvalzakken kunnen openscheuren en wegwaaien....

 • Voorstel extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens naar raad

  17 februari 2020

  Sinds het voorjaar van 2018 onderzoekt de gemeente onder welke voorwaarden het plaatsen van zonnepanelen en windmolens in onze gemeente acceptabel is. Via gesprekken, bijeenkomsten en en enquêtes heeft de gemeente mogelijke voorwaarden getoetst bij inwoners en verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op onder andere gebied van landbouw, natuur en cultuurhistorie. Het college heeft dinsdag 4 februari 2020 besloten de randvoorwaarden ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 • Mogelijkheden voor kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik op eigen terrein

  13 februari 2020

  Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal te zijn. Over 20 jaar hebben de inwoners in de gemeente naar verwachting behoefte aan 1250 terajoule (TJ) aan elektriciteit uit zon en wind. Hiervoor zijn én zonnepanelen op daken nodig én grootschalige zonnevelden en windmolens én kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik. Het college heeft dinsdag 4 februari 2020 besloten het beleidsvoorstel ‘Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik 2020’ voor te leggen aan de raad. Dit beleid maakt duidelijkheid onder welke voorwaarden particulieren en/of bedrijven zonnepanelen op eigen erf of in eigen tuin kunnen plaatsen.

 • Vernieuwing brandweerposten in De Ronde Venen

  05 februari 2020

  De vier brandweerposten van gemeente De Ronde Venen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor het in standhouden van de (brand)veiligheid van de inwoners is goede en efficiënte huisvesting noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ingestemd met renovatie van de kazernes in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en met nader onderzoek naar een nieuwe locatie voor de post van Abcoude.

 • Dit bericht kan uw leven redden

  13 februari 2020

  In de winter draaien we de kachel wat hoger en we houden ramen en ventilatieroosters gesloten. Lekker warm, maar ook een risico. Want als iets niet in orde is met uw verwarmingsinstallatie dan komt er een giftig gas vrij: koolmonoxide, ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Een koolmonoxidevergiftiging kan iedereen overkomen.

 • Gemeentelijke belastingaanslagen 2020

  24 februari 2020

  Deze maand worden de aanslagen gemeentelijke belastingen verstuurd. Op vrijdag 28 februari en zaterdag 29 februari vallen de belastingaanslagen in uw/op de (digitale) brievenbus.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  21 februari 2020

  Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding vóór 1 juni 2020.

 • Informatiebijeenkomsten over plaatsing van laadpalen voor elektrische voertuigen

  24 februari 2020

  De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat steeds meer inwoners een elektrische auto gebruiken. In samenwerking met het bedrijf Park ‘n Charge wil de gemeente verspreid over De Ronde Venen 18 laadpalen plaatsen zodat inwoners hun auto kunnen opladen. Tijdens informatieavonden op 3 en 11 maart geven Park ’n Charge en de gemeente algemene uitleg over het waarom van de laadpalen. Inwoners zijn van harte uitgenodigd de avonden de te bezoeken, vragen te stellen en een reactie te geven.

 • Nieuwe monumenten voor gemeente De Ronde Venen?

  21 februari 2020

  In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2020 de status van gemeentelijk monument.

 • Ondersteuning van sportverenigingen die activiteiten organiseren voor eenzame ouderen

  24 februari 2020

  Wethouder Rein Kroon (Sport) overhandigt maandag 24 februari officieel het eerste budget uit de regeling waarmee sportverenigingen worden ondersteund die activiteiten organiseren voor eenzame ouderen. Dit gebeurt om 19.30 uur bij CSW, Pieter Joostenlaan 7 in Wilnis. Tijdens de bijeenkomst vertelt het Dreamteam van CSW wat het doet en wordt nadere uitleg gegeven over de regeling. De media is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

 • College pakt overlast van fietsen aan bij stallingen

  24 februari 2020

  Het college gaat de overlast van fietswrakken, achtergelaten en fout geparkeerde fietsen bij fietsenstallingen aanpakken. Begonnen wordt bij de fietsenstalling bij het station in Abcoude en aan de Rondweg in Mijdrecht, daarna komen andere haltes aan bod. Met de aanpak willen Burgemeester en Wethouders de fietsenstallingen een opgeruimde aanblik geven en toegankelijker maken voor minder-validen.

 • Iedereen actief verlengd tot juli 2020

  24 februari 2020

  Heeft u een laag inkomen en te weinig geld voor sport of culturele activiteiten? Dan is de regeling Iedereen Actief interessant voor u. Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente voor culturele en sportieve activiteiten.

 • Kom dinsdagavond 17 maart naar de inloopbijeenkomst in De Vink

  26 februari 2020

  De gemeente heeft een nieuw idee voor de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de inhoud van het idee, en hoe het vervolg er uit ziet. Daarnaast is de gemeente ook geïnteresseerd in uw inbreng. Op dinsdagavond 17 maart kunt u hiervoor tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen bij De Vink, Herenweg 55, Vinkeveen.