Kent u iemand die een lintje verdient?

Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding vóór 1 juni 2020.

Een koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk, bijzonder werk voor de samenleving. Degene die u voordraagt moet inwoner zijn van De Ronde Venen en zich minimaal 15 jaar geheel belangeloos hebben ingezet voor de samenleving.

Neem vóór uw inzending even contact op met de gemeente

Er geldt een aantal spelregels bij het aanvragen van een koninklijke onderscheiding. Die leggen wij graag aan u uit vóór u iemand voordraagt. U kunt hiervoor terecht bij mevrouw H.A. van Offerden, via T. 0297 29 17 10 of via E. h.vanofferden@derondevenen.nl.

Uw voordracht voor de lintjesregen van 2021 dient u in vóór 1 juni 2020

De behandeling van een voordracht legt een lange weg af. Als de aanvraag compleet is, brengt eerst onze burgemeester advies uit over het voorstel. Daarna geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel weer naar het Kapittel voor de Civiele Orden, een onafhankelijk orgaan dat een zwaarwegend advies geeft aan de minister. Wanneer die positief beslist, wordt de onderscheiding door Zijne Majesteit bij Koninklijk Besluit toegekend. Vanwege die lange weg is het belangrijk dat u de aanvraag tijdig indient.

Meer informatie?

Kijk dan op www.lintjes.nl of op www.derondevenen.nl/lintje. Op deze websites vindt u een voordrachtformulier. Stuur uw aanmelding met motivatie aan mevrouw H.A. van Offerden, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht met de melding ‘vertrouwelijk’ op de envelop. U kunt het voordrachtformulier ook mailen naar h.vanofferden@derondevenen.nl