Uitgesteld: inloopbijeenkomst 17 maart in De Vink

De inloopbijeenkomst over een andere verkeersstructuur in Vinkeveen gaat op 17 maart niet door. Aanleiding zijn de adviezen die het kabinet heeft gegeven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor de bijeenkomst wordt een andere datum gekozen. Het kabinet heeft donderdag 12 maart een aantal adviezen gegeven om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente houdt zich daaraan. Een van de adviezen is bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten de inloopbijeenkomst uit te stellen.
De adviezen van het kabinet gelden tot en met 31 maart, maar dit kan wijzigen. Een nieuwe datum voor de inloopbijeenkomst is dan ook nog niet bekend.

U leest hieronder de oorspronkelijke uitnodiging.

De gemeente heeft een nieuw idee voor de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de inhoud van het idee, en hoe het vervolg er uit ziet. Daarnaast is de gemeente ook geïnteresseerd in uw inbreng. 

De gemeente spreekt met de direct omwonenden van deze voorgestelde nieuwe verkeerssituatie. Bij de inloopbijeenkomst is iedere geïnteresseerde welkom. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats voordat de gemeenteraad in april besluit of er een verdere uitwerking komt van het idee om van en naar de N201 eenrichtingsverkeer in te voeren. Het gaat dan om de Kerklaan en de Herenweg richting N201. En vanaf de afrit van de N201, door een nieuwe weg aan te leggen ten noorden van de Julianalaan.

De gemeenteraad heeft in 2014 de dorpsvisie Vinkeveen, dorp aan de Plassen vastgesteld. Deze visie op Vinkeveen heeft 2 belangrijke doelen: de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201. De gemeente werkte in die tijd met inwoners, ondernemers en andere overheden aan de uitwerking van deze visie. De gemeente heeft verschillende plannen en varianten onderzocht en uitgewerkt met als doel de dorpsvisie uiteindelijk te realiseren. Maar met name door het ontbreken van een goed alternatief voor de huidige ontsluiting van Vinkeveen hebben deze plannen het niet gehaald. De uitwerking liep tot nu toe vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Verschillende alternatieven zijn de afgelopen jaren onderzocht en afgevallen.

Knelpunt bleek keer op keer de verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan. Nu al rijdt daar te veel verkeer. En elke ontwikkeling zorgt voor extra verkeer. Dit geldt voor ontwikkelingen in heel Vinkeveen. Van woningbouw, recreatieve ontwikkelingen rondom de plas tot vestiging of uitbreiding van detailhandel. Al dit soort ontwikkelingen zorgen voor een nog zwaardere belasting van de Herenweg. Dit idee biedt daar een oplossing voor.

Kaart ontsluiting Vinkeveen