Groot onderhoud aan Proostdijlaantje Mijdrecht

Waternet gaat samen met gemeente De Ronde Venen groot onderhoud uitvoeren aan het Proostdijlaantje in Mijdrecht. De dijk waarop het wandelpad ligt, wordt verhoogd. Een aantal bomen langs de dijk wordt gekapt. Op 6 februari 2020 is er in het gemeentehuis in Mijdrecht een inloopbijeenkomst. Hier kunt u meer informatie krijgen over de plannen. De bijeenkomst duurt van 19.00 uur tot 21 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.

Aanvraag kapvergunning

In het eerste kwartaal van 2020 bereiden we het groot onderhoud voor. Dan worden de bomen gekapt. Voor het kappen is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt in januari 2020 gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina in het Witte Weekblad en op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl/actueel/publicatie/bekendmakingen. Vanaf het moment van de bekendmaking ligt de vergunning zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen. Bij de publicatie van de vergunning staat hoe u bezwaar kunt maken. 

Meer informatie?

Op de website www.waternet.nl/proostdijlaantje vindt u alle actuele informatie. U kunt ook contact opnemen met Esmee Wichard van Waternet. Zij is bereikbaar via 06 12 93 21 29 of proostdijlaantje@waternet.nl.