Project Snippergroen van start in Abcoude

In het project Snippergroen gaat gemeente De Ronde Venen het gebruik van snippergroen regelen. Abcoude is als eerste aan de beurt, omdat hier het meeste snippergroen is.

Het grondgebruik in Abcoude is in kaart gebracht. Bewoners die gemeentegrond gebruiken die direct grenst aan hun woning, krijgen een brief hierover. Dit gebeurt wijk voor wijk, te beginnen in Abcoude-Oost. De andere wijken volgen snel.  

Snippergroen zijn kleine groenstroken openbaar groen, die direct grenzen aan een tuin of woning. Op veel plekken in de gemeente worden deze groenstroken gebruikt, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. 

Het doel van het project is beter in beeld te krijgen waar de eigendomsgrenzen lopen. En afspraken te maken met bewoners over het gebruik van de gemeentegrond. Meer informatie over het project staat op de website van de gemeente