Zorg om stijging van online fraude

De criminaliteitscijfers 2019 van de gemeente De Ronde Venen laten twee tegengestelde trends zien: een flinke daling van woninginbraken en autokraken gecombineerd met een opvallende stijging van online fraude. In totaal is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 in De Ronde Venen met 4 procent gestegen ten opzichte van 2018.

Opvallende dalers in De Ronde Venen zijn woninginbraken (-29%) en autokraken (-39%). Woninginbraken en autokraak zijn inmiddels op het laagste niveau sinds 2016. Vooral in de tweede helft van 2019 is autokraak fors gedaald.

Burgemeester Maarten Divendal: "Deze cijfers laten zien dat onze aanpak werkt. Daar ben ik best trots op. Samenwerking met inwoners blijft daarin erg belangrijk. Denk daarbij aan Burgernet of buurtwhatsapp. Dat loopt in onze gemeente heel erg goed. Momenteel is ruim 16 procent van de inwoners van De Ronde Venen deelnemer van Burgernet. Daarmee hebben we relatief de meeste deelnemers in de hele politieregio. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen; we blijven permanent campagne voeren voor actieve deelname aan Burgernet en buurtwhatsapp. Het is juist dankzij deze samenwerking dat braak en kraak in onze gemeente blijven dalen. Zo zijn in december in Abcoude twee woninginbrekers aangehouden dankzij alerte inwoners die actief informatie delen en zo samenwerken met de politie. We zetten daarom in 2020 onverminderd in op deze samenwerking."

"Bij autokraken zien we een verschuiving van dure auto's naar bedrijfsvoertuigen", vertelt Eric van Heumen, een van de twee teamchefs van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen. Het gaat de daders om het aanwezige gereedschap. We adviseren bedrijven hun voertuigen - voor zover mogelijk - op eigen terrein te parkeren en duur gereedschap uit de auto te halen. En voor iedereen blijft gelden: bel in verdachte situatie 112. Ook als je twijfelt."

Tegenover deze daling van de 'traditionele' criminaliteit staat een stijging van fraude, met online handel (+53%) als de grootste stijger. Internetoplichting is heel breed, van online verkopers die na betaling producten niet leveren, nepproducten of kapotte producten leveren. Maar denk ook aan zaken als phishing waarbij slachtoffers bijvoorbeeld naar een valse website worden gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid. De stijging van de online criminaliteit baart burgemeester Divendal zorgen. Het is een landelijke trend die ook in onze gemeente zichtbaar is."

"Het meeste resultaat bereiken we door inwoners, maar ook bedrijven weerbaarder te maken tegen dit soort fraude", meldt teamchef Van Heumen. "Dit hebben we als gemeente ook opgenomen als prioriteit in ons Integraal Veiligheidsplan 2019-2022", vult Divendal aan. "Dit willen we oppakken met organisaties die contact hebben met potentiële slachtoffers. Denk aan ouderenbonden of andere verenigingen waar relatief veel oudere inwoners bij zijn aangesloten. Ook daar kunnen we echte slagen maken als we dit samen doen: met politie, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties."

Eric van Heumen besluit: "Denkt u dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, dan kunt u op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.politie.nl), telefonisch (via 0900-8844) of op een politiebureau."

Criminaliteitcijfers 2019
  2016 2017 2018 2019 Ontwikkeling 2019 t.o.v. 2018

Criminaliteit totaal

1657 1501 1332 1384

+ 4%

Misdrijven met grote impact

Woninginbraken

176 113 117 83

- 29%

Woninginbraak: geslaagd 99 74 79 50 - 37%
Woninginbraak: pogingen 77 39 38 33 - 13%

Geweld: totaal

106 120 112 123

+ 10%

... waarvan zeden 10 10 8 6 - 25%
... waarvan straatroof 2 1 2 5 + 150%
... waarvan overval 1 0 1 0 - 100%
... waarvan openlijk geweld 4 4 5 6 + 20%
... waarvan bedreiging 28 37 42 41 - 2%
... waarvan mishandeling 50 65 52 62 + 19%
... waarvan overig 11 3 2 3 + 50%

Huiselijk geweld

35 32 41 44

+ 7%

Veelvoorkomende criminaliteit

Autokraak

185 175 87 53

- 39%

Brom-, snor-, fietsdiefstal

111 89 64 57

- 11%

Vernielingen

167 173 145 123

- 15%

Zakkenrollen

15 10 7 4

- 43%

Inbraak/diefstal bedrijf en instelling

53 57 33 25

- 24%

Winkeldiefstal

24 17 25 23

- 8%

Overig

Fraude totaal

176 162 142 216

+ 52%

... waarvan: online handel

111 75 88 135

+ 53%

Wapenhandel en/of bezit

9 12 8 12

+ 50%

Drugshandel, -vervaardiging, -bezit

23 13 16 21

+ 31%

Melding over jongerenoverlast

244 222 126 159

+ 26%

Overlast personen met verward gedrag

113 101 128 128

0%

Ongevallen op de weg

400 413 404 415

+ 3%

 

 

= daling van 10% of meer

 

= daling of stijging minder dan 10%

 

= stijging van 10% of meer