De Ronde Venen op weg naar een klimaatneutrale gemeente

Een groot deel van onze inwoners ziet dat er veranderingen op komst zijn en is bereid om daaraan mee te werken. Dat zien we in onze gemeente bijvoorbeeld aan de groei van het aantal huizen met zonnepanelen. Toch merken we dat inwoners ook veel vragen hebben, bijvoorbeeld over wat het betekent om geen aardgas meer te gebruiken. Maar ook hoe wij als gemeente duurzame energie op gaan wekken. In dit bericht geven we u graag antwoord op enkele vragen.

Hoeveel duurzame energie moeten we opwekken om klimaatneutraal te zijn?

De gemeente De Ronde Venen wil klimaatneutraal zijn in 2040. Dat betekent dat wij onze eigen energie gaan opwekken op een duurzame manier. En dat we onze huizen verwarmen met andere warmtebronnen dan aardgas. Om klimaatneutraal te zijn hebben we 2200 terra joule (TJ) duurzame energie nodig. In de berekening gaan we ervan uit dat we flink energie besparen door extra te isoleren en dat we ook nieuwe technieken gaan gebruiken. Van de 2200 TJ gebruiken we een deel voor de verwarming en een deel voor elektriciteit. Als gemeente zijn wij een snelle volger. Dit betekent dat wij gebruikmaken van de ervaringen van andere gemeenten die vooroplopen, en dat wij genoeg tijd hebben om te onderzoeken wat het beste bij onze gemeente past. Gemeenten in de achterhoede hebben die tijd niet. 

Een aardgasvrije en groene gemeente, dat is de visie die wij hebben voor De Ronde Venen in 2040. Maar wat betekent dit nou? In deze tekening staan de stappen naar een klimaatneutrale gemeente.

Een aardgasvrije en groene gemeente, dat is de visie die wij hebben voor De Ronde Venen in 2040. Maar wat betekent dit nou? In deze tekening staan de stappen naar een klimaatneutrale gemeente.

Hoe gaan we van het aardgas af?

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij, waardoor de aarde opwarmt. Dat willen we niet. Daarom heeft het Rijk bepaald dat Nederland in 2050 van het gas af gaat. Hoe en in welk tempo is nog niet bepaald. Daarover gaan we graag met u in gesprek. De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas binnen de gemeente. Iedere wijk of buurt is anders en heeft zijn eigen mogelijkheden en kansen. In juni hebben we inwoners een vragenlijst in laten vullen om te weten hoe zij denken over een aardgasvrije gemeente. Ook houden we dit najaar bijeenkomsten voor inwoners. De ideeën van inwoners gebruiken wij om de route naar een aardgasvrije gemeente uit te stippelen. Dit leggen wij vast in de Transitievisie Warmte. In dit document staat beschreven wanneer welke wijken of buurten van het aardgas af kunnen. Voor de wijken of buurten die voor 2030 van het gas af gaan maken wij ook de mogelijke alternatieven voor aardgas bekend.

Wat komt er in de plaats van aardgas?

We onderzoeken alle technieken waarmee we kunnen voldoen aan onze warmtevraag. Die technieken zijn o.a. warmte uit de bodem (geothermie), uit oppervlaktewater (aquathermie), uit het riool (riothermie) en via wamtepompen (haalt warmte uit de bodem of lucht). Ook waterstof en het meer omstreden biomassa nemen we mee in het onderzoek, zodat we een compleet beeld kunnen schetsen van de mogelijkheden. De beschikbaarheid van waterstof zal bepalend zijn voor de mate waarin we het kunnen gebruiken om onze huizen te verwarmen. Voor het verwarmen van huizen bekijken we met inwoners per wijk naar welke techniek daar het beste past.

Hoe komen we aan onze elektriciteit?

Alle daken vol leggen met zonnepanelen levert slechts 20% van onze energie op. Daarom hebben we niet alleen zonnepanelen op daken nodig, maar ook zonnevelden (zonnepanelen op land) en windmolens. Als we geen windmolens plaatsen, hebben we maximaal 305 hectare aan zonnevelden nodig. Als we geen zonnevelden plaatsen, hebben we 12 middelgrote (90 m) en 20 grote molens (175 m) nodig. We zijn zeer behoudend geweest in onze berekeningen. Dit hebben wij gedaan om te voorkomen dat er meer zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen komen dan nodig.

Onderzoeken we ook andere technieken voor het opwekken van elektriciteit?

Zonnepanelen en windmolens zijn bewezen technieken die direct ingezet kunnen worden voor de opwek van energie. Andere technieken voor het opwekken van elektriciteit sluiten wij niet uit. We verwachten 30% van onze energiebehoefte op te wekken met nieuwe technieken. Denk aan zonnepanelen in geluidswallen of ramen die gemaakt zijn van zonnepanelen. Maar ook goede opslagmethoden waardoor we minder energie hoeven op te wekken. Omdat deze technieken nog niet doorontwikkeld zijn of nog te duur zijn worden deze technieken nog niet (op grote schaal) gebruikt.

Extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens

De plaatsing van zonnevelden en windmolens dient zorgvuldig te gebeuren. Om de belangen in onze gemeente zo goed mogelijk te beschermen hebben wij extra voorwaarden voor zonnevelden en windmolens opgesteld. Zo zorgen de voorwaarden ervoor dat inwoners betrokken worden bij zon- en wind projecten en dat de financiële opbrengsten ten goede komen aan de omgeving. In de voorwaarden is ook gekeken naar inpassing in het landschap en de natuur en de gevolgen voor de agrarische sector. Deze voorwaarden komen bovenop de huidige wetgeving.

Help ons met zoeken naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens

In september zoekt de gemeente samen met inwoners, belangengroepen en agrariërs naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Via een digitale kaart geven inwoners aan welk gebied wel of niet geschikt is voor zonnevelden en windmolens. In november presenteert de gemeente de resultaten van de digitale kaart en de voor - en nadelen van de gebieden die in de kaart zijn aangewezen. Aan de hand van werksessies met inwoners, belangengroepen en agrariërs worden concept zoekgebieden uitgewerkt en de volgorde bepaald waarin de gebieden aan de beurt zijn. Aan het eind van dit zorgvuldige proces zal de gemeenteraad besluiten over de zoekgebieden, waarschijnlijk in april 2021.

Bel gerust als u vragen of opmerkingen heeft

Heeft u nog meer vragen? Ons telefoonnummer is 0297 29 16 16. U bereikt ons elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag.

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.