Onderzoek naar verbeteren verkeersstructuur Vinkeveen

De gemeente wil de overlast van verkeer in Vinkeveen verminderen. Dagelijks rijdt veel verkeer over de Herenweg en de Kerklaan. Ook op andere wegen is het druk en het is soms moeilijk Vinkeveen via de op- of afrit van de N201 uit of in te rijden.

De leefbaarheid van het Plassendorp staat onder druk. De gemeenteraad heeft op 4 juni besloten te onderzoeken hoe de drukte kan worden verminderd en hoe het verkeer gelijkmatiger over het dorp kan worden verdeeld.

Verkeer gelijkmatiger verdelen

De gemeenteraad heeft besloten 2 mogelijkheden te onderzoeken om het verkeer meer te spreiden. Het eerste onderzoek richt zich op het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg, richting N201 en op de aanleg van een nieuwe weg voor verkeer dat vanaf de N201 komt. Deze nieuwe weg zou ten noorden van de Julianalaan komen te liggen. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten een ‘quickscan’ uit te voeren naar de mogelijkheid om ten westen van Vinkeveen een nieuwe weg aan te leggen. Een quickscan is een onderzoek op hoofdlijnen.

Waarom moet de verkeersstructuur worden verbeterd?

In 2014 is door de gemeenteraad de Dorpsvisie Vinkeveen vastgesteld. Deze is samen met inwoners, ondernemers en andere overheden gemaakt. In de Dorpsvisie staat welke ontwikkelingen de komende jaren nodig zijn zodat Vinkeveen een prettig dorp blijft om te wonen, werken en recreëren. Belangrijke punten uit de visie zijn onder andere het verbeteren van de relatie tussen de Vinkeveense Plassen en het dorp en de aansluiting van Vinkeveen op de N201. 

Waar moet antwoord op komen?

Het onderzoek en de quickscan moeten antwoord geven op de vraag of ze zorgen voor een gelijkmatiger verdeling van verkeer over Vinkeveen. De quickscan is bedoeld om (opnieuw) vast te stellen of de aanleg van een weg ten westen van Vinkeveen al dan niet haalbaar is.  Dit is in het verleden al eens onderzocht, toen bleek aanleg van de weg niet haalbaar.
De quickscan moet daarom (op hoofdlijnen) antwoord geven op vragen als: Wordt met de aanleg van een weg ten westen van Vinkeveen het verkeer gelijkmatiger verdeeld? Kan de weg in het landschap worden ingepast? Is de aanleg financieel haalbaar?

Eerst duidelijkheid over quickscan

Voordat het onderzoek ‘éénrichtingsverkeer Kerklaan’ begint, moet duidelijk zijn of de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ten westen van Vinkeveen haalbaar is of niet. Is de aanleg van de weg haalbaar, dan wordt bekeken of verder onderzoek naar ‘éénrichtingsverkeer Kerklaan’ nog wenselijk is. Als blijkt dat aanleg van de weg nog steeds niet haalbaar is, dan wordt het onderzoek naar de ontsluitingsvariant ‘eenrichtingverkeer Kerklaan’ verder opgepakt. Het doel is om uiteindelijk tot een integraal plan te komen waar besluitvorming over kan plaatsvinden.

Hoe worden inwoners betrokken?

Belangrijk is hoe inwoners tegen een nieuwe verkeersstructuur aankijken. In maart is overleg geweest met de direct omwonenden van de Julianalaan. Als gevolg van de coronamaatregelen kon een geplande inloopbijeenkomst op 17 maart voor inwoners van Vinkeveen helaas niet doorgaan. Begin mei is een nieuwsbrief verspreid en begin juni is tijdens de behandeling van het onderwerp in de gemeenteraad door inwoners ingesproken.
In de week van 13 juli organiseren we voor bewoners aan de uiterste westkant van Vinkeveen een bijeenkomst om hen bij te praten. Zij ontvangen hiervoor apart een uitnodiging.

Naar verwachting wordt voor de zomervakantie, de schoolvakanties beginnen op 18 juli, de quickscan naar een westelijke ontsluiting afgerond. Dan wordt duidelijk of naar deze variant verder onderzoek wenselijk is. Daarbij worden inwoners uiteraard betrokken. Dit zal na de zomervakantie zijn. 

De planning is dat begin 2021 de onderzoeken en de uitwerkingen in de gemeenteraad behandeld worden.

Op de deze pagina is meer informatie over dit onderwerp te vinden. Hier kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.