Provincie en gemeente samen aan de slag

Het eerste werkbezoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht sinds maanden bracht hen op dinsdag 30 juni naar De Ronde Venen. Met het college van burgemeester en wethouders zijn belangrijke dossiers besproken waarin de provincie en de gemeente samen optrekken.

Op heel veel onderwerpen hebben de provincie en de gemeente met elkaar te maken. Denk aan onderwerpen als het openbaar vervoer, de bodemdaling, recreatie, ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het gesprek werd toegespitst op 2 grotere actuele thema’s. Het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen vraagt om het goed regelen van de zorgvuldige balans tussen natuur, water en recreatie. De woningopgave en de mogelijkheden voor bedrijven in onze (landelijke) gemeente vereisen eveneens een zorgvuldige inpassing. Gemeente en provincie hebben beiden ambities voor de toekomst. 

Burgemeester Maarten Divendal: “Mooi dat de bestuurders van de provincie zich zo betrokken voelen bij onze gemeente. Samen optrekken is nodig om de goede dingen voor onze inwoners en bedrijven te bereiken.” 
De Commissaris van de Koning Hans Oosters sloot zich hierbij aan: “Ik ben onder de indruk van de wijze waarop jullie goed voorbereid belangrijke vraagstukken aan de orde stellen. Goed dat we als provinciebestuur op deze manier in de praktijk samen met jullie het gesprek voeren. “

van links naar rechts: gedeputeerde Hanke Bruins Slot, wethouder Rein Kroon, wethouder Kiki Hagen, gedeputeerde Huib van Essen, Hans Oosters (Commissaris van de Koning), Maarten Divendal (burgemeester), gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder Alberta Schuurs, de secretarissen van de provincie en gemeente, Anneke Knol en Lilian Schreurs.
Van links naar rechts: gedeputeerde Hanke Bruins Slot, wethouder Rein Kroon, wethouder Kiki Hagen,
gedeputeerde Huib van Essen, Hans Oosters (Commissaris van de Koning), Maarten Divendal (burgemeester),
gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder Alberta Schuurs, de secretarissen van de provincie en gemeente,
Anneke Knol en Lilian Schreurs.