Nieuwsberichten juni 2020

 • Dak of gevel vergroenen? Vraag subsidie aan bij de gemeente

  08 juni 2020

  Een koele woning tijdens een hete, droge zomer? Of juist tijdens koude winters de warmte zoveel mogelijk binnenshuis houden? Een prettige omgeving voor insecten, vlinders en vogels creëren? Daarvoor biedt een groen dak of groene gevel de oplossing. Wie in De Ronde Venen investeert in een groen dak of groene gevel, kan daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Met de subsidie wordt het nog aantrekkelijker om uw woning of bedrijfspand te verduurzamen.

 • Stimulerende maatregelen voor een klimaatneutrale gemeente

  08 juni 2020

  Op weg naar een klimaatneutraal De Ronde Venen voert de gemeente vanaf januari 2021 twee maatregelen door op het gebied van afval. Ten eerste verandert per 1 januari 2021 de ophaalfrequentie van restafval. Vanaf dat moment wordt restafval driewekelijks opgehaald in plaats van tweewekelijks. Ten tweede voert de gemeente per 1 januari 2022 een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel diftar genoemd – in. De inwoner betaalt dan voor het aantal keren dat hij afval aanbiedt. De gemeenteraad stemde gisteren in met deze maatregelen.

 • Gemeente De Ronde Venen bedankt scholen en kinderopvang

  17 juni 2020

  Leerlingen van basisscholen en kinderopvang, maar ook middelbare scholieren kunnen weer naar school. Dat verdient aandacht en een kleine attentie. Gemeente De Ronde Venen trakteert om de leraren en pedagogisch medewerkers te bedanken voor hun inzet in deze bijzondere tijd. Wethouder Kiki Hagen overhandigt persoonlijk een kleine attentie aan Diana Vredenbregt, eigenaresse van kinderopvang De Stal in Waverveen.

 • Gemeente De Ronde Venen tekent voor sneller en beter inburgeren

  17 juni 2020

  De 16 Utrechtse gemeenten, waaronder gemeente De Ronde Venen, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Op woensdag 17 juni ondertekende wethouder Rein Kroon, als plaatsvervanger van wethouder Alberta Schuurs, namens gemeente De Ronde Venen de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie.

 • Werkzaamheden Burgemeester Haitsmaplein

  18 juni 2020

  Op maandag 22 juni start de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht. Het parkeerterrein bij winkelcentrum De Lindeboom wordt opnieuw ingericht en bestraat.

 • Ontdek duurzaam wonen vanuit huis

  18 juni 2020

  Wie interesse heeft in duurzaam wonen, kan online thematours volgen. Tijdens deze thematours bieden huiseigenaren via videoverbinding een kijkje in hun duurzame woning en geven een presentatie over de energiebesparende maatregelen die zij getroffen hebben. Zo helpen zij anderen graag op weg om ook aan de slag te gaan in hun woning.

 • Informatiebijeenkomst windenergie Amsterdam

  18 juni 2020

  Gemeente Amsterdam organiseert verschillende online informatiebijeenkomsten over locaties voor het plaatsen van windmolens aan de randen van de gemeente.

 • Mantelzorgorganisatie Saar aan Huis is dementievriendelijk

  19 juni 2020

  Een Rondeveense samenleving waarin inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen. Dat is het doel van het project Dementievriendelijke gemeente. De training ‘GOED omgaan met dementie’ levert hieraan een belangrijke bijdrage. 16 medewerkers van Saar aan Huis, organisator van aanvullende en vervangende mantelzorg, hebben deze training gevolgd. Wethouder Alberta Schuurs reikte het bijbehorende certificaat uit.

 • Nieuw regionaal werkcentrum verbindt werkgevers tegen werkloosheid

  22 juni 2020

  Gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam openen op maandag 22 juni samen met sociale partners, UWV en private partijen het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Het werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het doel: de oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar werk te begeleiden. Op Schiphol is een dependance van dit werkcentrum ingericht.

 • Breed gezelschap bespreekt financiële gevolgen van coronacrisis

  22 juni 2020

  Op uitnodiging van wethouder Alberta Schuurs heeft een breed gezelschap gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor inwoners.

 • Open Monumentendag gaat door in aangepaste vorm

  15 juni 2020

  Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus was het even spannend, maar de landelijke organisatie van Open Monumentendag is vol vertrouwen dat het evenement in het tweede weekend van september kan doorgaan. Daarom nodigt Gemeente De Ronde Venen u (of de organisatie waarbij u betrokken bent) van harte uit om deel te nemen aan de Open Monumentendag op 12 en 13 september 2020.

 • Landmetingen in De Ronde Venen

  23 juni 2020

  Binnenkort vinden er landmetingen plaats in gemeente De Ronde Venen. Een landmeter van Duo+ komt op een veilige manier meten. De adressen waar hij komt meten, ontvangen van te voren een brief.

 • Aandacht voor bestrijding Japanse duizendknoop

  25 juni 2020

  De Japanse duizendknoop is een sterk woekerende plant die heel snel groeit. De wortels zijn sterk en kunnen schade veroorzaken aan riool, dijken, woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarbij overwoekert de plant alle andere planten en struiken, die dan verdwijnen. In De Ronde Venen komt de Japanse duizendknoop ook voor.